Grafički dizajn, grafički dizajner

Grafički dizajn (графички дизајн, graphic design) je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. internetu (web dizajn, flash dizajn, flash baneri) ili televiziji i drugim medijima. Grafički dizajn (графички дизајн, graphic design) je primenjena umetnost koja nastaje procesom donošenja serije odluka koje imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje ili kreiranje nečega primenljivog. Grafički dizajn se obično odvija po unapred određenom planu, ideji ili zamisli. Svrha grafičkog dizajna je realizacija plana ili ideje koji mogu biti uzrokovani potrebom da se reši određen problem. Zbog toga se proces grafičkog dizajna često definiše i kao proces rešavanja problema. Osoba koja se bavi grafičkim dizajnom zove se grafički dizajner (grafička dizajnerka, графички дизајнер, графичка дизајнерка, graphic designer). Grafički dizajn se razlikuje od umetnosti u tome što umetnik za svoje delo odgovara samo sebi, a grafički dizajner sebi i naručiocu.

Grafički dizajn, grafički dizajner

Grafički dizajn (графички дизајн, graphic design) je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kao takođe i web dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner (grafička dizajnerka, графички дизајнер, графичка дизајнерка, graphic designer) stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije. Grafički dizajn (графички дизајн, graphic design) sa svojim razvojem kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom istorije, a najstariji primeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke. Pojavom štamparstva u 15. veku, grafički dizajn se prilagođava novom mediju i otada se neprestano razvija. Sa internetom i sajtovima razvija se web dizajnGrafički dizajn (графички дизајн, graphic design) se krajem 19. veka oblikuje u formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veće specijalizacije u različitim profesijama u kojima se koristi, delom zbog uvođenja novih tehnologija i tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. 1922. godine Vilijam A. Dvigins (engl. William A. Dwiggins) daje ime „grafički dizajn“ ovoj tada novoj oblasti primenjene umetnosti.

dizajn dizajna dizajnu dizajner dizajnerka дизајн дизајна дизајну дизајнер дизајнерка design designs designer designers

 

Dizajn i izrada HTML5 banera - HTML5 banners design and development

Metallica - Manowar - Iron Maiden

online portfolio